فاطمه حاجی اربابی


دکتر فاطمه حاجی اربابیفاطمه حاجی اربابی متولد16/4/1349

دکتری روانشناسی تربیتی

کارشناسی مهندسی برق گرایش سیستمهای کنترل –دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد : 1381-1384 روانشناسی تربیتی –دانشگاه علامه طباطبایی –-معدل:68/17

نمره پایان نامه 5/ 19  (40  واحد دروس پایه و تخصصی روانشناسی به عنوان  پیشنیاز  در خصوص نامرتبط بودن کارشناسی درسال تحصیلی 82-1381 در دانشگاه فردوسی گذرانده شده است)

پایان نامه:مقایسه اثر بخشی آموزش مبتنی بر سکوسازی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع چهارم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1383-1384

دکتری: 1386-1390روانشناسی تربیتی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران-رتبه 1 قبولی  معدل:81/17

رساله: تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه فعالیت بر کاهش درماندگی آموخته شده و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع چهارم و پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 89-1390

نمره رساله 19.75

-مدرک زبان EPT،(آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی )

تسلط برزبان انگلیسی

عضو هیات علمی موسسه اموزش عالی کاویان و مسئول مرکز مشاوره ی کاویان

عضو سازمان نظام روانشناسی ومشاوره

عضو انجمن روانشناسان ایران

 دارای امتیاز پروانه  نظام روانشناسی و مشاوره به شماره

تدریس در مقاطع کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد،دکتری

موسسه آموزش عالی کاویان  از سال  1390 تا کنون

مدیر گروه رشته روانشناسی (کارشناسی و تحصیلات تکمیلیروانشناسی تربیتی)

مقطع کارشناسی:روانشناسی عمومی-مباحث اساسی روانشناسی 1و2 –روانشناسی یادگیری –متون تخصصی روانشناسی 1و2،روانشناسی تربیتی

مقطع کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی-روانشناسی یادگیری

1.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از  سال 1384 تاکنون

دروس :روانشناسی تربیتی –روانشناسی یادگیری-روانشناسی عمومی –روانشناسی بازی-روانشناسی رشد

روش های آماری در علوم انسانی

2.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام از مهر سال 1389تا کنون

کارشناسی ارشد، درس:یادگیری و تفکر

کارشناسی، دروس:روانشناسی یادگیری- منابع یادگیری

 

3.آموزش عالی آدینه آمادگی برای آزمون پیام نور.

کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی هیلگارد دو دوره1390 و 1389

4.آموزشگاه سماء درس:

روانشناسی رشد  1386.

6.دانشگاه علمی کاربردی :

روانشناسی تربیتی 1383-1384.

7.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات نیشابور از مهر سال 1391تا کنون.

مقطع کارشناسی ارشد، درس: یادگیری و تفکر-کودکان استثنایی-روانشناسی رشد-روش تحقیق

مقطع دکتری :نظریه های یادگیری –کودکان استثنایی

استاد راهنما و داوری  بیش از 50 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

مدرس کارگاه های آموزشی:

1.کارگاه آموزشی " یاددهی موثر  و ایجاد انگیزه در دانشجویان "24 ساعت

ویژه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد1390  2و3 تیرماه

2.کارگاه آموزشی "روانشناسی تربیتی" 16 ساعت

ویژه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد24و25دی ماه 1391

3.کارگاه آموزشی "یادگیری و یاددهی اثر بخش 24 ساعت

ویژه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد17و18دی ماه 1391

4. مهارتهای زندگی . 16 ساعت کارگاه آموزشی ویژه کارکنان(بانوان) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1391تابستان

5.مهارتهای زندگی . 16 ساعت کارگاه آموزشی ویژه کارکنان(بانوان) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1391 پاییز

6.کارگاه  مهارت های زندگی برای کارمندان اتوبوس رانی1388(سازمان مدیریت صنعتی)

7. دوره آموزشی مهارت های زندگی برای کارکنان سازمان انتقال خون 1385

8. کارگاه اموزشی تفسیر نقاشی برای مربیان مهد کودک ها و دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

9. کارگاه اموزشی اگاهی پیش از ازدواج

10.کارگاه مقاله نویسی و پروپوزال نویسی برای دانشجویان رشته روانشناسی 

11. . کارگاه اموزشی بازی  و بازی درمانی برای مربیان مهد کودک ها و دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

12.تفسیر و تحلیل روانشناختی فیلم-فیلم درمانی

13.پیشگیری و شناختHIVمثبت .

مقالات علمی پژوهشی

1.چاپ مقاله                            Computer games and its effect on reducing attribution of  learned"

helplessness students" life science ISIjournal,2012;9(3):1510-1517(ISSN:1097-8135)

2."اثر بخشی آموزش مبتنی بر نظریه فعالیت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با درماندگی آموخته شده" پذیرش  جهت چاپ در نشریه علمی پژوهشی،پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  بجنورد

3. روانشناسی کمال در اندیشه های عطار-تازه های روان درمانی 1390 .

4. ناشنوایی و روشهای آموزش آن-چاپ به صورت چندقسمتی در روزنامه آفرینش

5. رشد شناختی، تعامل و ارتباط -چاپ به صورت چندقسمتی در روزنامه آفرینش

6.بررسی ارتباط میان راهبردهای مقابله ای، هوش هیجانی و رضایت از زندگی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ورامین (جمال عاشوری، محمد رضا صفاریان، ،دکتر فاطمه حاجی اربابی)

7.بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی و معنویت درمانی در کاهش اضطراب دختران مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان قرچک  (دکتر فاطمه حاجی اربابی، محمد رضا صفاریان، جمال عاشوری، زهرا عربسالاری).

8. رابطه سبک های یادگیری (وابسته به زمینه – نابسته به زمینه) وصفات شخصیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در درس زبان انگلیسی .(دکتر غلامرضا منشئی،محمد رضا صفاریان طوسی، دکتر فاطمه حاجی اربابی)

9. عمارلو،زهرا –حاجی اربابی ،فاطمه .اثربخشی درمان بیوفیدبک  EMG بر کاهش درد زنان مبتلا به دسمنوره اولیه

. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ سال هفتم شماره 26 زمستان 1394 109-123

EMG biofeedback treatment efficacy reducing pain in women with primary dysmenorrheal

10.بررسی  اثربخشی میزان آموزش و پرورش بربهبود عملکرد کودکان و نوجوانان دارای اختلال یادگیری

11. جمال عاشوری،محمدرضا صفاریان طوسی ، فاطمه جاجی اربابی اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زندگی زناشویی و کاهش  اختلال اضطراب فراگیر زنان.مجله زن و مطالعات خانواده1390

12. . سعیدحبیبالهی،احمدسوری،فاطمهحاجیاربابی،جمالعاشوری.تاثیر آموزش نوروفیدبک بر توجه پایدار و طرح ریزی دانش  اموزش آموزان مبتلا به اختلال توجه" کومش جلد 17 شماره 2 پیاپی 58 زمستان

همایش

1.مقام سوم همایش دانشجو مشارکت دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. بهار 1386 .

  عنوان مقاله:مشارکت و تعلیم و تربیت.

2.کنفرانس بین اللملی آموزش، تحقیق و نوآوری اسپانیا ، مادرید.

ICERI2011(International conference of education, research and innovation)

عنوان مقاله(مستخرج از رساله) چاپ  در ژورنال و کتابخانه ی دیجتالی

"Activity based training(computer games)and its effect on academic performance of learned helplessness students"

طرح پژوهشی

نقش همکار پژوهشی در طرح "نقش سبکهای یادگیری ،ساختار هدفهای  ادراک شده کلاس و  هوش معنوی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی  دانشجویان دانشگاه آزاد  مشهد"

فعالیتهای ورزشی مورد علاقه

تیراندازی ، شنا ، شطرنج، پیاده روی،

دارای مدرک داوری پایه سه تیراندازی

اوقات فراغت

مطالعه ی کتابهای فلسفی  و متا فیزیک و علمی تخیلی -نقد و تحلیل فیلم و علاقمندی و مطالعه دروس بین رشته ای روانشناسی با سایر رشته ها

سوابق مشاوره ای

مسول مرکز مشاوره آموزش عالی کاویان مهر1390 تا کنون

1.مرکز مشاوره احیاء از سال 1388 تا کنون .

2. همکاری با مرکز آموزش و پرورش استثنایی از فروردین 1385 تا آذر 1388 به صورت پاره وقت هفته ای 8 ساعت .

3.مرکز مشاوره پویا 1386-1388.

4.مشاوره ی بر خط و همکاری با استان مهر در سالهای 92و 93

5.  پاسخ به پرسشهای مشاوره ای در روزنامه قدس بخش خط زندگی

دارای  مدارک مربی گری در کارگاههای ذیل

- کارگاه آموزشی:هوش هیجانی  و نقش آن در روان شناسی و مشاوره توسط آقای دکتر سید محسن فاطمی به استناد مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

کارگاه تخصصی ویژه مشاور ان و روانشناسان مراکز مشاوره دانشگاهی  "مشاوره شغلی-تحصیلی" 16 ساعت، دکتر محمود ربیعی

کارگاه آموزشی "روابط دختر و پسر:آسیب شناسی و راهکارها ی ویژه" 16 ساعت،مدرس دکتر محمود گلزاری

کارگاه تخصصی" روانشناسی دین"12 ساعت ،مدرس حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذزبایجانی

 کارگاه تخصصی " پیش از ازدواج" 16 ساعت ،مدرس خانم دکتر زهره  شاملو

کارگاه "پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر محیط های دانشگاهی " ،16 ساعت،مدرس دکتر بهزاد علیزاده

کارگاه تخصصی "تغییرات و تحولات DSM-5 و مصاحبه ی بالینی "،16 ساعت ،مدرس دکتر ایمان الله بیگدلی

کارگاه تخصصی "پیشگیری از ایدز و اHIVگاهی از مثبت "16 ساعت،مدرس دکتر نور ابادی

تالیف:

1.مقایسه دو نظریه پرداز شناختی پیاژه و ویگوتسکی فاطمه حاجی اربابی –محمد رضا صفاریان طوسی 1386-نشر تمرین

2.از نشیب موج تا فراز اوج (خودشکوفایی از دیدگاه شیخ عطار نیشابوری و مقایسه آن با صاحب نظران روانشناسی شخصیت) فاطمه حاجی اربابی 1390-نشر تمرین

طرح پژوهشی

نقش همکار پژوهشی در طرح "نقش سبکهای یادگیری ،ساختار هدفهای  ادراک شده کلاس و  هوش معنوی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی  دانشجویان دانشگاه آزاد  مشهد"

همایش و کنگره های ملی و بین اللملی

1.مقام سوم همایش دانشجو مشارکت دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. بهار 1386 .

  عنوان مقاله:مشارکت و تعلیم و تربیت.

2.کنفرانس بین اللملی آموزش، تحقیق و نوآوری اسپانیا ، مادرید.

ICERI2011(International conference of education, research and innovation)

عنوان مقاله(مستخرج از رساله) چاپ  در ژورنال و کتابخانه ی دیجتالی

"Activity based training(computer games)and its effect on academic performance of learned helplessness students"

3.فرناز ابهر زنجانی، وحیده خواجه میرزا،  فاطمه حاجی اربابی1394   اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج  علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. در مجموعه علمی پژوهشی کنگره به چاپ رسید15/6/ 94

4.محمدرضا صفاریان طوسی، فاطمه حاجی اربابی، جمال عاشوری ،اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش افسردگی دانشجویان پرستاری و مامایی.سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی .اردیبهشت1395.واحد تربت جام.

5.فاطمه حاجی اربابی، محمدرضا صفاریان طوسی، جمال عاشوری تاثیر آموزش مولفه های هوش معنوی بر کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر زنان. سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی .اردیبهشت1395.واحد تربت جام.

 

6.فریده سادات حسینی ایوری ،فاطمه حاجی اربابی. عنوان مقاله رابطه سبکهای تفکر با نشانگان وانمد گرایی در مدیران اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت ،حقوق ،اقتصاد و علوم انسانی ( (ICS7و8 تیرماه 1396دانشگاه ازاد واحد کازرون

تجربیات کاری تاکنون

برگزاری جلسات سخنرانی مختلف برای نهادها ،سازمانها، مدارس ،دانشگاهها

 

 

 

دیدگاه ها

ارسال نظر


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.