سهیلا صفری سهیلا صفری 

تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی- کارشناسی ارشد بالینی

مددکار اجتماعی بیمارستان قائم مشهد

مهارت و دوره ها: آموزش مبانی و فنون ذهن آگاهی

حیطه کاری: کودک و زوج درمانگر