مهری میر شاهیتحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دوره و کارگاهها: دوره سوپرویژن بزرگسالان CBT – مربیگری و مهارت های زندگی – کارگاه تحلیل رفتار متقابل- دوره اخلاق حرفه ای- ورزش درمانی

حوزه تخصصی: خانواده- زوج درمانی