فاطمه محمدیفاطمه محمدی

تحصیلات: کارشناس ارشد مشاوره

سوابق: مسئول اداره آموزش دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد- عضو مجمع مشاورین بانوان استانداری

دوره ها و کارگاهها: دوره CBT- دوره DBT – ایماگوتراپی- دوره مثلث سازی- دوره درمان کمال گرایی-  دوره فرا زناشویی- دوره ذهن آگاهی- دوره ICDL پیشرفته

حوزه تخصص: اختلالات بالینی- فردی- خودکشی