دوره تربیت مربی و مشاور ,دستایار مشاور و روانشناسکاملترین دوره تربیت درمانگری 

ویژه مشاوران , روانشناس و رشته های علوم تربیتی 

سرفصل ها :

 • مهارتها و فنون مشاوره 
 • آموزش علمی رویکردهای مشاوره و روان درمانی 
 • مشاوره تحصیلی 
 • مشاوره ازدواج 
 • مشاوره گروهی 
 • آموزش آزمون های مهم سنجش 
 • مرحله اجرای اموزش ها 
 • ذهن اگاهی 
 • طرحواره درمانی 
 •  درمان گشتالتی
 • معنا درمانی 
 •  درمان های وجودی 
 • درمان های تلفیقی  

باتدریس استاد علیمرادیان روانشناس و استاد دانشگاه 

به صورت حضوری و غیر حضوری 

هزینه دوره 6 میلیون 400 هزار تومان با امکان پرداخت اقساط 8 ماهه 

ثبت نام از طریق سایت تخفیف به مبلغ 5 میلیون 800 

با ارائه گواهی معتبر علمی هولو گرام دار و قابل ترجمه از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری 

زمان سه شنبه ها و چهارشنبه های هر هفته 

سطح مقدماتی 150 ساعته : 100 ساعت تئوری - 50 ساعت عملی 

سطح تکمیلی 150 ساعته : 100 ساعت تئوری - 50 ساعت عملی 

 اموزش به روش رول پلینگ و با بهره گیری از اتاق آینه