روانشناسی ازدواج

ازدواج نامناسب بستری زمینه ساز برای روسپیگری

این گزارش به کونه ای فریاد تمام دخترانی است که والدینشان طی قرون متمادی با پنهان شدن در پشت شعار خانواده مقدس اولین هم آغوشی آنها را با به گزاف ترین قیمت فروخته اند و یا طعم بدنهای بکرشان را خود چشیده اند.

ادامه مطلب »